Martin Bečan

Martin Bečan je debutující spisovatel nejmladší generace a autor svérázného románu Kaziměsti. Napsal a publikoval nepřeberné množství povídek, ve kterých propojuje moderní literární přístupy se čtivým vypravěčským jazykem.

Vystudoval žurnalistiku a má zkušenosti s prací v novinách, rozhlase i televizi. Cizí mu ale nejsou ani řemesla literárního redaktora nebo korektora. Svým dílem přispěl ke vzniku mnoha čtenářsky oblíbených knih z dílny Fragmentu.

Nemá pevné zázemí, pendluje mezi několika městy napříč celým Českem. Ve volném čase vyrábí kouzelnické hůlky.

 

Martin-Becan_Kazimesti