FAQ

O HumbokFestu

HumbookFest je knižní festival pro fanoušky young adult, který se koná každý rok na podzim v Praze. Kromě programu se zahraničními a českými autory nabízí také bohatý doprovodný program, a to nejen pro fanoušky čtení. Pro více informací o aktuálním ročníku sledujte náš Facebook.

Vstupenky na festival

Lístek potřebuje každý návštěvník včetně dětí od 6 let. Mladším dětem ale účast nedoporučujeme, obsazenost prostor pro ně nebude vhodná. Vstup s kočárkem také nedoporučujeme.

Bezpečnost a přístupnost

Prostory festivalu jsou hlídány bezpečnostní službou. Při každém vstupu do prostor festivalu má bezpečnostní služba právo zkontrolovat platnost tvé identifikační pásky a provést kontrolu, zda nevnášíš dovnitř nebezpečné či nepovolené předměty.

Další informace

Oficiální hashtagem letošního ročníku je #humbookfest2018